Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 29 oktober 2022 is overleden

Piet Luteijn

Piet heeft zich jarenlang ingezet voor de vereniging. Hij was onder meer penningmeester, voorzitter en lid van de kantine commissie.
Hiervoor is hij ook terecht benoemd tot erelid van onze vereniging en is hij in 2010 benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Piet Luteijn geridderd

Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme.
Tot op de laatste dag was hij nog trouwe bezoeker van de vereniging en volgde hij de wedstrijden van zijn kleinkinderen.

Wij wensen Etty, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Bestuur en leden H.V. Helius